Sula Space

Sula Space е пространство, където ще споделяме нови идеи, интересна информация и шантави мисли. Освен това ще Ви съобщаваме за най-новото, което се случва със Sulantra.com, като например включването на най-новите езикови курсове.什么样的人适合使用Sulantra?

叶子和梅丹向您讲解什么样的人适合学习Sulantra的课程。
很多人在想学一门新的外语的时候,都会觉得入门很困难,而且要学很久才能开口讲话。对于想尝试一门新的外语的人,传统的学习语言的方法并不好用。
Sulantra的语言课程是专门针对零起点的人而设计的,课程的内容着重实际。无论你是要出国旅游,还是要接待外国游客,Sulantra帮你在短时间内在短时间内学到一门能用的语言。

什么是Sulantra?Super Language Training (超级语言训练)
 
叶子和梅丹为您介绍我们的独特的语言学习网站Sulantra – Super Language Training (超级语言训练)。Sulantra的语言课程比其他语言课程更加注重实用性,让您学完之后马上就能在街上使用。我们着眼于旅行中会经常遇到的一些具体的场景,比如在餐馆点菜,在市场上杀价或者是向别人问路等具有挑战性的任务。虽然为了让您学起来更轻松和简单,我们没有加入语法内容,但是我们特别融合沟通技巧的训练在课程当中,帮助您达到目的。(比如向别人请教不明白的单词!) 

如果您打算出国旅游,亦或者您需要接待来自世界各地的贵宾,我们郑重地向您推荐Sulantra,帮助您在最短的时间内学到马上就能用的外语。您可以先试试我们的免费课程,之后如果您还想学更多的内容,我们也为您准备了可以自由定制学习科目的基础课程。 

我们现在有英语,日语,韩语,西班牙语,泰语,德语,意大利语,土耳其语,保加利亚语和中文的课程。新的语言课程也会持续添加。

衷心希望您喜欢我们的网站和课程!

欢迎光临Sula Space
欢迎观临Sula Space
Sula Space是我们与您分享我们的奇思异想和有趣的信息的地方。我们也会定期更新和发布关于网站和课程的消息。

我们收集来自世界各地人们的有趣资讯,也希望能得到您的意见和建议。如果您喜欢我们的文章或视频,我们非常欢迎您的转发,也期待您的朋友能跟您一样喜欢我们。