Sula Space

Sula Space е пространство, където ще споделяме нови идеи, интересна информация и шантави мисли. Освен това ще Ви съобщаваме за най-новото, което се случва със Sulantra.com, като например включването на най-новите езикови курсове.イギリス英語のコースが始まりました!
新年にあたりとてもいいニュースです。スラントラではイギリス英語のコースをアップロードしたばかりです。ロンドンで録音されて、標準アクセントの自然な速さで話されているので、現地の話法に親しみ易くなっています。このコースはあなたのリスニングとスピーキング力を間違いなく上達させてくれます。スラントラでイギリス流のコミュニケーション法を身につけましょう!