Sula Space

Sula Space е пространство, където ще споделяме нови идеи, интересна информация и шантави мисли. Освен това ще Ви съобщаваме за най-новото, което се случва със Sulantra.com, като например включването на най-новите езикови курсове.什么是Sulantra?Super Language Training (超级语言训练)
 
叶子和梅丹为您介绍我们的独特的语言学习网站Sulantra – Super Language Training (超级语言训练)。Sulantra的语言课程比其他语言课程更加注重实用性,让您学完之后马上就能在街上使用。我们着眼于旅行中会经常遇到的一些具体的场景,比如在餐馆点菜,在市场上杀价或者是向别人问路等具有挑战性的任务。虽然为了让您学起来更轻松和简单,我们没有加入语法内容,但是我们特别融合沟通技巧的训练在课程当中,帮助您达到目的。(比如向别人请教不明白的单词!) 

如果您打算出国旅游,亦或者您需要接待来自世界各地的贵宾,我们郑重地向您推荐Sulantra,帮助您在最短的时间内学到马上就能用的外语。您可以先试试我们的免费课程,之后如果您还想学更多的内容,我们也为您准备了可以自由定制学习科目的基础课程。 

我们现在有英语,日语,韩语,西班牙语,泰语,德语,意大利语,土耳其语,保加利亚语和中文的课程。新的语言课程也会持续添加。

衷心希望您喜欢我们的网站和课程!